بازدید جناب آقای دکتر سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور از شرکت سیلندر امید فردا در این بازدید ایشان از حمایت همه جانبه دستگاه قضا از تولید کنندگان در همه ضمینه ها به خصوص صنف سیلندر سازان سخن گفت. بازدید و ابراز خشنودی ایشان در ارتباط با کپسول های آتش نشانی در حال تولید برای صادرات به کشورهای همسایه و تاکید جناب دکتر عمرانی بر تسریع در طرح توسعه این شرکت.