همکاری با سازمان ها و ارائه خدمات ویژه به آنها همیشه در اولویت برنامه های شرکت ” سیلندر امید فردا ” بوده است.

و تیم قدرتمند ما همواره آماده انعقاد قرارداد همکاری با سازمان ها، ارگان ها  و مجموعه های مختلفی هستیم که تمایل دارند به صورت سازمانی جهت انجام پروژه های ایمنی با این شرکت همکاری کنند.

جهت دریافت مشاوره و راهنمایی با ما تماس بگیرید

شماره تماس: 09112003425

ایمیل: Info@saadicylinder.com