برگزاری سمینار دوره اطفاء حریق در ساختمان سازمان نظام مهندسی استان گیلان با حمایت مالی “شرکت سیلندر امید فردا”

این رویداد با حمایت مجموعه «سیلندر امید فردا» امید فردا در ساختمان سازمان نظام مهندسی استان گیلان در آذرماه 1402 برگزار گردید و این افتخار را داشت تا با ارائه ویدئو کنفرانس و نمونه های کالا به اهمیت و چگونگی ارتقاء بحث ایمنی بپردازد.