پروانه ها و گواهی نامه ها

شرکت سیلندر امید فردا با محصولات سعدی و هونامیک، برندهایی معتبر و پر افتخار،ثروت آفرین در جهت خودکفائی ملی و در مسیر بازاریابی بین المللی  پایبند بر تحقق ایمنی، کیفیت و مسئولیت پذیری در محصولات  خویش اند و با دقت و تلاش شبانه روزی اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل ، پرسنل و کارگران موفق به دریافت پروانه بهره برداری وزارت صمت ، پروانه تولید تجهیزات پزشکی IMED ، مجوز محیط زیست ،ISO 9001  ، پروانه کاربرد علامت  استاندارد  اجباری  ملی 869  ، 1-7909  ،  2-7909  و 3-7909  شد که در ادامه درج شده اند.

پروانه های کاربرد علامت استاندارد اجباری:

Imed و Iso :

 

       

 

نظرات