مشخصات کپسول پودری

به طور کلی خاموش کننده‌ پودر و گاز مخلوطی از گرد مواد شیمیایی بوده که باعث می شود آتش را خفه کند که باعث خاموشی آتش میشود. در گذشته این خاموش کننده‌را درون قوطی با اشکال مختلفی میریختند و در زمان بروز آتش محتویات را روی آتش میریختند اما مشکل این جا بود که پرتاب دست یک انسان بسیار کمتر از فشار خاموش کننده‌ها بود.

این خاموش کننده ها از یک استوانه فلزی و یک شلنگ تشکیل شده اند. بالای کپسول نیز یک اهرم وجود دارد که با فشار دادن اهرم پودر به وسلیه ی فشار گاز از درون آن خارج می شود.

نماینده فروش کپسول های پودری

کپسول پودر و گاز دیگری که برای خاموش کردن تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی از آن استفاده می شود، از ویژگی های این کپسول های می توان به قابلیت بالای خنک کنندگی، خفه کنندگی حریق، رقیق کنندگی اکسیژن و عدم رسانا بودن اشاره کرد.