سیلندر های پودی

سیلندر های پودی

سیلندر های اطفای حریق پودری این شرکت که با برند سعدی و هونامیک شناخته می شوند دارای پروانه استاندارد ملی از سازمان ملی  استاندارد است که در اوزان مختلف تولید و عرضه می گردد