طرح توسعه کارخانه سعدی سیلندر
طرح توسعه کارخانه سعدی سیلندر

شرکت سیلندر امید فردا (سعدی سیلندر) در زمینه تولید انواع کپسول های آتش نشانی، اکسیژن طبی و صنعتی در اوزان مختلف، خدمات شارژی، تعویض و تعمیر و تست هیدروستاتیک انواع سیلندر فعالیت دارد.

استارت تولید سیلندرهای جدید با  قابلیت های جدید
استارت تولید سیلندرهای جدید با قابلیت های جدید

تولید سالانه 120 هزار عدد انواع سلیندر های صنعتی و طبی با هدف تامین نیاز کشور به این محصول و صادرات بخشی از آن بخارج از کشور از یکسال قبل با استفاده از تسهیلات ارزی احداث شده است .