طرح توسعه کارخانه سعدی سیلندر
پروژه های سعدی سیلندر

طرح توسعه کارخانه سعدی سیلندر

ما قصد داریم در سال جاری طرح توسعه شرکت سعدی سیلندر را استارت بزنیم و فاز دوم کارخانه را در زمینی به وسعت 3256 متر مربع شامل 4 سوله ، انبار ، خط تولید و جذب 123 پرسنل فنی را آغاز نماییم