حضور سیلندر امید فردا در نمایشگاه تخصصی توانمندیهای صادراتی ایران و اوراسیا در منطقه آزاد انزلی.