بازدید سردار حسین سلامی (فرمانده کل سپاه پاسداران ایران) و سردار میانجی از غرفه سعدی سیلندر (برند هونامیک و سعدی).