حضور مجموعه «سیلندر امید فردا» در نمایشگاه بین المللی تهران. این مجموعه به همراه تیم مارکتینگ مجموعه، حضور موفقی در «نمایشگاه بین المللی تهران» داشت. در ادامه تصاویری از برند «سیلندر امید فردا» را در این نمایشگاه ببینید: